česky | english | deutsch | foto

Kolínský pěvecký sbor

Kolínský pěvecký sbor
Kolín

smíšený sbor (založen 1960)
bez charakteristiky
bez žánrového omezení

17 zpěvaček, 4 zpěváků
průměrný věk 71 let

adresa:
Ing. Bohumil Melichar
Nerudova 411
28000 Kolín III

melicharb@centrum.cz


umělecké vedení:

Hana Trešlová


záznam v katalogu České sbory >>>