Musica coniuncta (Pragensis)
hudební festival | music festival | Chorfestival

Nekomerční hudební festival se koná celoročně za účasti pražských, mimopražských i zahraničních neprofesionálních souborů dětí, mládeže a dospělých. Koncerty festivalu jsou pořádány během celého roku, na každém vystoupí dva až tři soubory. Důležitým rysem akce je akcentovat společné rysy české a světové hudby. Hlavními centry festivalu jsou kostel sv. Ludmily na nám. Míru v Praze, kde se odehrává většina koncertů duchovní hudby, a velký sál Pražského Hlaholu, kde zní hudba světská.

This non-commercial music festival runs throughout the year and hosts amateur children, youth and adult choirs from Prague, the whole Czech Republic, and from abroad. The concerts take place during the whole year, at each two to three choirs perform. The festival aims at accentuating common features of Czech and international music. The church of Saint Ludmila is the central stage of the event where most concerts are performed, and the auditorium of Prague Hlahol hosts concerts of secular music.

Das nicht kommerzielle Musikfestival findet jedes Jahr unter Teilnahme von Ensembles aus Prag sowie von außerhalb Prags ansässigen und internationalen Ensembles von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen statt. Die Konzerte des Festivals finden "im Laufe des gesamten Jahres" statt, auf jedem treten zwei bis drei Ensembles auf. Ein wichtiges Moment der Veranstaltung ist es, die gemeinsamen Charakterzüge der böhmisch/tschechischen und der internationalen Musik herauszustellen. Die Hauptzentren des Festivals sind die Kirche der hl. Ludmila auf dem nám. Míru in Prag, wo die meisten Konzerte geistlicher Musik stattfinden, und der Große Saal des Prager Hlahol, wo weltliche Musik erklingt.

Smíchovské benefice
koncertní cyklus | concert cycle | Konzertzyklus

Cílem nového projektu nazvaného Smíchovské benefice je podpora neziskových organizací na území Prahy 5 pomocí cyklu koncertů spojených s výstavami výtvarných děl. Zamýšlená dramaturgie projektového cyklu zároveň nabízí příležitost podněcovat a podporovat novou uměleckou tvorbu a propojovat jednotlivé druhy umění (hudbu, výtvarné i literární umění) v jeden tematický celek. Jednotlivé benefiční večery by svou podstatou mohly přispět k propagaci kvalitních sborových těles, instrumentalistů či výtvarných osobností široké veřejnosti. Program každého večera bude zpestřen premiérou hudebního díla, které je inspirováno biblickou tematikou, a malou vernisáží díla výtvarného - se stejným či podobným námětem. Celoroční koncertní cyklus pořádá Farní sbor ČCE ve společnosti s Českobratrskou církví evangelickou a Unií českých pěveckých sborů.

Cílem nového projektu nazvaného Smíchovské benefice je podpora neziskových organizací na území Prahy 5 pomocí cyklu koncertů spojených s výstavami výtvarných děl. Zamýšlená dramaturgie projektového cyklu zároveň nabízí příležitost podněcovat a podporovat novou uměleckou tvorbu a propojovat jednotlivé druhy umění (hudbu, výtvarné i literární umění) v jeden tematický celek. Jednotlivé benefiční večery by svou podstatou mohly přispět k propagaci kvalitních sborových těles, instrumentalistů či výtvarných osobností široké veřejnosti. Program každého večera bude zpestřen premiérou hudebního díla, které je inspirováno biblickou tematikou, a malou vernisáží díla výtvarného - se stejným či podobným námětem. Celoroční koncertní cyklus pořádá Farní sbor ČCE ve společnosti s Českobratrskou církví evangelickou a Unií českých pěveckých sborů.

Cílem nového projektu nazvaného Smíchovské benefice je podpora neziskových organizací na území Prahy 5 pomocí cyklu koncertů spojených s výstavami výtvarných děl. Zamýšlená dramaturgie projektového cyklu zároveň nabízí příležitost podněcovat a podporovat novou uměleckou tvorbu a propojovat jednotlivé druhy umění (hudbu, výtvarné i literární umění) v jeden tematický celek. Jednotlivé benefiční večery by svou podstatou mohly přispět k propagaci kvalitních sborových těles, instrumentalistů či výtvarných osobností široké veřejnosti. Program každého večera bude zpestřen premiérou hudebního díla, které je inspirováno biblickou tematikou, a malou vernisáží díla výtvarného - se stejným či podobným námětem. Celoroční koncertní cyklus pořádá Farní sbor ČCE ve společnosti s Českobratrskou církví evangelickou a Unií českých pěveckých sborů.

Sbory ~ Choirs ~ Chöre
Vyberte město | Choose a town | Wählen Sie die Stadt:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Bojan   Vojtěch Vančura

Dobřichovice

Dětský sbor Chorus Angelus   Martina Klimtová

Kladno

Hornický pěvecký sbor Kladno   Roman Makarius

Ženský pěv. sbor SMETANA Kladno   Ondřej Novák

Kolín

Cantores cantant   Petr Hlavatý

Kolínský pěvecký sbor   Hana Trešlová

Kutná Hora

Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl   Zdeněk Licek

Mělník

Komorní pěvecký sbor CHRAPOT   Marie Maříková

Mladá Boleslav

Smíšený pěvecký sbor Boleslav   Kubelková Zuzana

Mnichovo Hradiště

Pěvecký sbor CHarmone Mnichovo Hradiště   Jakub Tomášek

Zvonky   Ladislav Hejl

Poděbrady

Kvítek   Věra Froňková

Praha

Alikvotní sbor Spektrum   Jan Staněk

Besharmonie   Libor Sládek

Bohemiachor   Michal Hájek

Byzantion - Collegium musicae slavicae Praha   Eva Komárková

Cancioneta Praga   Lukáš Jindřich

Canti di Praga   Jiří Chvála

Carillon   Tereza Staňková

Carmina Bohemica   Věra Hrdinková

Claireton Chorale   Světlana Tvrzická

Collegium cantantium   Zdeněk Kudrnka

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení   Jaroslav Brych

IMBUS   Vít Novotný

Iuventus paedagogica   Kamila Tůmová

Jiskřička   Anna Mundilová

Kühnův dětský sbor   Jiří Chvála

Labyrint   Lenka Charvátová

Laetitia   Roman Michálek

Lucky Voice Band   Lucie Freiberg

Máta   Helena Velická

MIKROCHOR   Lukáš Prchal

Musica Oeconomica Pragensis   Martina a Kryštof Spiritovi

NASHIRA   Ema Máchová

Noctuella   Hana Trejbalová

Oktet   Sylva Kroupová

Pěvecké sdružení pražských učitelek   Ivan Zelenka

Pěvecké sdružení pražských učitelů   Libor Sládek

RadHost   Lucie Valentová

RADOST-PRAHA   Vladislav Souček

Rolnička Praha   Karel Virgler

Sborové studio Zvoneček - Praha   Jarmila Novenková

Smíšený sbor Pedagogické fakulty UK v Praze   Jana Veverková

Spolek Gambale   Eva Šuhajová

Svítání   Tereza Bystřická

Vocalissimo   Veronika Sirovátková-Klenerová

VOSK   Jan Zapletal

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity   Jakub Zicha

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze   Roman Z. Novák

Praha 2

FENIX - spolek pro vokální a komorní hudbu   Stanislav Poslušný

Subito   Michaela Králová

Praha 3

Myšáci   Iva Glaserová

Praha 6

Sebranka   Zuzana Hrbáčková

Praha5

Fúrie   Kamila Blechová

Řevnice

CANTO CARSO   Roman Michálek

Skorkov

Chrámový sbor VÁCLAV   Marie Nohynková