česky | english | deutsch | foto

RADOST-PRAHA

RADOST-PRAHA
Praha

dětský sbor (založen 1961)
sbor základní umělecké školy
hudba klasicismu a romantismu

obsazení: SSAA, SSA

85 zpěvaček, 0 zpěváků
průměrný věk 13 let

adresa:
Vladislav Souček
Belgická 8
12000 Praha 2

http://www.radostpraha.cz...

sbor@radostpraha.cz


umělecké vedení:

Vladislav Souček

Jan Pirner

Jana Jamborová

hlasový poradce:

Markéta Džuneva

stálý korepetitor:

Jitka Nešverová

zkoušky sboru:

Koncertní sbor Út + Čt 17:00 – 19:00
Písnička St 16:45 – 18:15
Koťata Čt 14:00 – 14:45 nebo 16:00 – 16:45
Předškolní St 15:00 – 15:45
Komorní sbor Út 19:15 – 20:45

adresa zkušebny:

Šimáčkova 14
17000 Praha 7

koncertní úbor:

viz fotografie na www.radostpraha.cz

sbor přijímá nové zpěváky a požaduje:

především chuť do zpěvu, znalost not vítána. Nutnost pravidelné docházky


záznam v katalogu České sbory >>>

Sbor byl založen sbormistrem Vladislavem Součkem v roce 1961 jako sbor školního klubu ZDŠ v Praze 7, Korunovační ulici. Již po čtyřech létech působení se stal sborem celoobvodním a přešel k tehdejšímu Obvodnímu domu pionýrů. Od roku 1994 působí RADOST-PRAHA v Základní umělecké škole v Praze 7, Šimáčkově ulici. Nejmenší děti zpívají v oddělení "Předškoláků" , děti z první až třetí třídy jsou "KOŤATA", starší přípravkou je "PÍSNIČKA". Vedle koncertního sboru mohou děvčata od patnácti let zpívat i v dívčím komorním sboru "CESMINA". A "dospěláci" - ti zpívají ve smíšeném sboru "GAUDIUM".

Repertoár koncertního sboru je velmi široký. Obsahuje duchovní i světské skladby, od děl starých mistrů polyfonie přes díla klasiků a současníků až po lidové písně zpívané většinou v původním jazyku. RADOST patří již po mnoho let k velmi dobrým sborům v naší zemi. Kromě četných koncertů v České republice děti zpívaly již ve dvanácti evropských zemích, v létě 1994 a 1997 byly na velkých koncertních zájezdech v Kanadě. Zúčastnil se mnoha renomovaných soutěží a festivalů, jako Evropského festivalu v Neerpeltu (Belgie) (1. cena a 1. cena "Cum laude"), mezinárodních soutěží v Celji (Slovinsko) (1. cena a Cena diváků), ve španělském Cantonigros (1. cena), v Llangollenu (Wales) (2. cena). Velkým úspěchem jsou dvě druhé ceny, získané v roce 2005 ve slovinské Celji. Výkony sboru byly oceněny na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v německém Limburku-Lindenholzhausenu, kde sbor získal jedinou udělenou zlatou medaili a současně i Cenu festivalu. RADOST natočila už pět CD, natáčí pro českou televizi i rozhlas, spolupracuje se Státní operou v Praze.  

Umělecký vedoucí sboru RADOST-PRAHA, narozený 17. dubna 1937, vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a čtyřicet let působil jako vysokoškolský i středoškolský učitel odborných elektrotechnických předmětů. V současné době se již plně věnuje pouze hudbě a učí předměty Sborový zpěv, Intonaci a Hlasovou výchovu na Základní umělecké škole. Zároveň působí dlouhá léta jako lektor na různých sborových seminářích a jako odborný porotce v celostátních i mezinárodních porotách sborových soutěží. Je členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv IPOS-Artama ministerstva kultury a členem hudební komise Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Jako sbormistr je autorem řady úprav českých i cizích lidových písní.

Bohaté a dlouholeté hudební činnosti přinesly Vladislavu Součkovi mezi jiným i prestižní "Cenu Františka Lýska", která se uděluje nejlepším sbormistrům České republiky.