česky | english | deutsch | foto

Kühnův dětský sbor

Kühnův dětský sbor
Praha

dětský sbor (založen 1932)
sborová škola
bez žánrového omezení

502 zpěvaček, 164 zpěváků
průměrný věk 7 let

adresa:
Kühnův dětský sbor
Ortenovo náměstí 34
17000 Praha 7

http://www.kuhnata.cz...

info@kuhnata.cz


umělecké vedení:

Jiří Chvála

Světlana Tvrzická

Tereza Bystřická

Petr Louženský


záznam v katalogu České sbory >>>

Kühnův dětský sbor (založen 1932) patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii. Za více než 70 let své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Mimořádnou uměleckou pověst dokládají i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998.

Sbor je pravidelně zván na velké hudební festivaly a prestižní koncertní turné. Vedle samostatných koncertů spolupracuje systematicky se špičkovými orchestry, Národním divadlem, Státní operou Praha i zahraničními operními scénami. Mezi největší úspěchy z poslední doby patří účinkování v proslulé Carnegie Hall v New Yorku, na prestižním festivalu Bregenzer Festspiele 2003 ve scénickém provedení Janáčkovy Lišky Bystroušky nebo spolupráce se světoznámým dirigentem Vladimirem Fedosejevem v Čajkovského sále Moskevské konzervatoře v dubnu 2004. V dubnu 2005 sbor vystoupil na jedenácti pódiích Mexika. V letech 1952 – 1992 byl sbor přičleněn k České filharmonii.

Na gramofonové desky a CD již nahrál přes 50 titulů.

Prof. Jiří Chvála (*1933) působil po absolvování dirigentského oboru na Hudební fakultě AMU jako sbormistr Českého pěveckého (dnes Pražského filharmonického) sboru při České filharmonii. Systematicky s ním studoval široký světový repertoár sborových, oratorních i kantátových děl a spolupracoval při jejich realizaci s předními dirigentskými osobnostmi.

Od roku 1967 stojí v čele Kühnova dětského sboru, s nímž absolvoval několik desítek zahraničních turné. Významná je i jeho dlouholetá pedagogická aktivita na Hudební fakultě AMU v Praze, kde působí jako profesor dirigování a sborových disciplin. Spolu s Kühnovým dětským sborem vystupuje pravidelně na hudebních festivalech doma i v zahraničí, spolupracuje s českými i zahraničními operními scénami a diriguje řadu dalších domácích a zahraničních sborových nebo orchestrálních těles. Přednášel rovněž na mezinárodních sborových seminářích (Vídeň, Tokio, Grasse, Helsinky, Singapur, Princeton) a pracoval v porotách četných mezinárodních sborových soutěží. Má za sebou imponující počet rozhlasových snímků a přes 30 gramofonových nahrávek. U příležitosti významného životního jubilea bylo v roce 2003 profesoru Chválovi uděleno ministryní školství vyznamenání II.stupně za celoživotní pedagogickou činnost.