česky | english | deutsch | foto

Byzantion - Collegium musicae slavicae Praha

Byzantion - Collegium musicae slavicae Praha
Praha

smíšený sbor (založen 1957)
bez charakteristiky
bez žánrového omezení

14 zpěvaček, 7 zpěváků
průměrný věk 42 let

adresa:
Františka Hocková
Štětkova 3
14000 Praha 4

http://www.byzantion.cz...

byzantion@byzantion.cz


umělecké vedení:

Eva Komárková

Tereza Mlynaříková


záznam v katalogu České sbory >>>